Propunere strategie educatie biblică în Uniunea Baptistă – Daniel Fodorean

Pentru o înțelegere completă a strategiei propuse vă invit să citiți documentul facând click pe: Propunere Strategie Educatie Biblica – Daniel Fodorean

Mai jos aveți doar o parte strategia de educație propusă.

MODELUL EDUCAȚIEI BIBLICE ȘI IMPLEMENTAREA ACESTUIA

Procesul de educație biblică pe care îl propun la nivelul Uniunii începe cu consolidarea autorității Cuvântului lui Dumnezeu și se finalizează cu schimbarea orietării și funcționalității bisericii. El a fost construit având în vedere nevoile identificate și prezentate mai sus. Imaginea de mai jos prezintă modul în care se conectează elementele modelului educațional.

1. Autoritatea biblică – Sfânta Scriptură

– Organizarea unor seminarii la nivelul fiecărei Comunități privitoare la autoritatea Sfintelor Scripturii asupra practicilor ecleziale biblice

– Expunerea slujitorilor bisericilor la diferite forme ecleziale de aplicarea a principiilor biblice de slujire

 2. Afirmații biblice – Mărturisirea de Credință

– Înființarea de către Consiliul UBR a Comisiei Teologice care să lucreze la revizuirea Mărturisirii de Credință

– Analizarea și avizarea textului revizuit al Mărturisirii de Credință de către Consiliul Uniunii

– Dezbaterea și avizarea de către Comunitățile Baptiste a Mărturisirii de Credință

– Convocarea Congresului Cultului pentru aprobarea Mărturisirii de Credință

3. Răspunsuri biblice

– Identificarea de către Comisia de Educație Biblică a temelor de interes major întâlnite în societatea contemporană și în dezbaterea teologică mondială. Comisia de Educație Biblică este condusă de vicepreședintele UBR cu educația și este compusă din toți vicepreședinții cu educația din fiecare Comunitate Baptistă

– Înființarea cu acordul Consiliului Uniunii a unor Comisii de Lucru pe domenii teologice

– Organizarea împreună cu instituțiile de învățământ superior a unor dezbateri pe diferite teme de interes contemporan

– Aprobarea de către Consiliul Uniunii, în baza propunerii Comisiilor de Lucru, a poziției Cultului privitoare la diferite teme de interes contemporan

– Promovarea poziției Cultului prin materiale scrise și mijloace audio-video către biserici și societate

4. Strategie de educație biblică

a) Echipare

– Organizarea unor întâlniri zonale pentru echiparea învățătorilor de studiu biblic

– Organizarea unor întâlniri zonale pe tema predicării

– Organizarea împreună cu departamente specifice a unor întâlniri de echipare pentru învățători de copii, lideri de tineret și familii

b) Asigurarea resurselor pentru studiu biblic

– Întocmirea calendarului de studiu biblic

– Elaborarea unui ghid anual de studiu biblic

– Recomandarea profesori/slujitori specializați în domeniul de studiu (studiu pe carți biblice sau pe teme) care să facă pregătirea pentru parcurgerea studiului biblic planificat anual

c) Sfătuire, la cerere, cu privire la construirea unei strategii de educație locală sau zonală

d) Încurajarea și dezvoltarea cooperării dintre instituții teologice de învățământ preuniversitar și superior,cât și organizații creștine care au ca obiectiv educația creștină, din țară și străinătate.

– Creearea a unui network între instituțiile de învățământ baptist de toate gradele și organizarea unui forum anual cu numele ”Baptist EDU”

– Inițierea unei conferințe anuale ca de exemplu ”Conferința Teologilor Baptiști Români”, și altele

e) Protejarea și promovarea educaței creștine în societate

– Urmărirea evoluției legislative din Romania și semnalare față de Comitetul Executiv și Consiliul Uniunii a oportunităților create, cât și a îngrădirilor dreptului baptiștilor la educație religioasă

– Întocmirea unor propuneri de texte sau acte normative care să promoveze și să protejeze valorile creștin- evanghelice în societate

– Reprezentarea Cultului, în bază delegării, față de instituții guvernamentale din domeniul educației și față de instituții non-guvernamentale din țară și străinătate

5. Biserici Ucenicizatoare: Zidire și Slujire Biblică

Organizare întâlnirilor la nivelul fiecărei Comunității Baptiste de clarificarea a mandatului bisericii

– Conceperea sau recomandarea unor materiale de ucenicizare pentru diferite nivele de dezvoltare spirituală, cât și pentru diferite categorii (copii, tineri, familii, etc.)

Notă: În vederea implementării acestui model educațional sub autoritatea Comisiei de Educație Biblică se vor constitui 5 subcomisii sau comisii de lucru, câte una pentru fiecare dintre domeniile enunțate mai sus.