Nevoile existente in domeniul educatiei biblice

IDENTIFICAREA NEVOILOR*

În baza experienței personale, ca păstor și președinte de Comunitate timp de 11 ani, cât și a interacțiunii cu colegi păstori în cadrul programele de echipare pe care le-am organizat în țară, am identificat următoarele nevoi principale în domeniul educației:

1. Recunoașterea și manifestarea autorității Cuvântului lui Dumnezeu nu doar în afirmațiile noastre doctrinare, dar și la nivelul practicilor ecleziale.

Temelia pentru o filozofie biblică de lucrare este recunoașterea autorității depline a Sfintelor Scripturi prin permiterea acesteia să ne definească și să determine practicile de slujire. Din păcate, în unele biserici și în unele situații specifice, s-a alunecat treptat spre o sursă falsă de autoritate, anume aceea a obiceiurilor și tradiției. Noi continuăm să păstrăm afirmații doctrinare corecte, dar lăsăm ca anumite practici contradictorii Sfintelor Scripturi, sau care frânează manifestarea principiilor biblice, să devină autoritate în biserică pentru alte practici de slujire.

2. Revizuirea, clarificarea și actualizarea afirmațiilor doctrinare exprimate în Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România.

Această nevoie rezultă din faptul că anumite particularități doctrinare contrare precizărilor explicite din textul Mărturisirii de Credință, sau omise din acest text, au fost îmbrățișate de lucrători și biserici, conducând la situații delicate (a) în momente importante care impun invocarea acesteia (ex. ordinarea slujitorilor, autorizarea bisericilor, etc.), (b) în unele cazuri de abatere de la doctrina îmbrăţişată de baptiști și (c) în momente de conflict (ex. ridicarea ordinării slujitorilor, ridicarea autorizației de funcționare, etc.)

3. Răspunsuri biblice și teologice fundamentate și reprezentative față de problematica contemporană cu care se confruntă credinciosul și biserica.

Problematica pusă în discuție de societatea contemporană, în special în domeniul eticii, dar nu numai, (avort, homosexualitate, rolul femeii în biserică, cesaționism, etc.), cât și subiectele cele mai frecvente în dialogurile teologice contemporane, nu pot fi abordate cu răspunsuri teologice pripite sau stereotipuri și rutină teologică, ci implică o cercetare atentă și actuală. De asemenea răspunsurile noastre trebuie să fie reprezentative, în sensul că acestea trebuie să fie răspunsul baptiștilor în sens oficial, și nu răspunsul unui pastor sau a unui grup de pastori.

4. Defininirea unei strategii clare, coerente și relevante de asistare a bisericilor în domeniul educației biblice și de colaborare între instituțiile baptiste de educație preuniversitare și universitare.

Uniunea Baptistă din Romania trebuie să aibă o strategie coerentă de sprijinire a bisericilor în domeniul educației, nu doar să producă calendarul de studiu sau alte câteva acțiuni dispersate. Uniunea Baptistă nu poate înlocui rolul slujitorilor în procesul zidirii spirituale a credincioșilor, dar în virtutea principiului asocierii trebuie să ofere îndrumare, echipare și resurse educaționale. Instituțiile de învățământ baptist sunt menite să contribuie la sprijinirea lucrării bisericilor locale, atât în ceea ce privește zidirea acesteia, cât și în ceea ce privește mărturia noastră în societate.

5. Reorientarea bisericilor locale spre împlinirea mandatului încredințat de ”a face ucenici”.

Multe din bisericile baptiste par să existe astăzi doar pentru a produce programe (servicii divine sau altfel de programe), iar lipsa acută a ucenicizării ca un proces intenționat și care cuprinde întreaga slujire a bisericii are drept urmare imaturitatea și stagnarea spirituală personală și comunitară. Dacă biserică nu face ucenici în fapt ea nu face nimic.

*Acest material este parte din strategia de educație biblică care va fi propusă de Daniel Fodorean la Congresul Cultului Baptist din 28-29 Mai 2015. Intreaga strategie o puteti vedea aici  .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.