Libertatea Religioasă garantată la locul de muncă

În urmă cu câtva timp am scris un capitol pentru un volum colectiv, capitol  intitulat ”Reglementări juridice actuale privind libertatea religioasă în Uniunea Europeană”. Continentul European este locul în care s-au născut primele documente consacrate garantării în mod concret a principalelor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Documentele actuale l-a care m-am referit sunt: Convenţia […]

Read More »