Școala de Formarea a Liderului

 

Școala de Formare a Liderului (Leader Formation Network) este un program comun al Centrul Antiohia Constanța și Leader Formation International, în parteneriat cu Institutul Teologic Baptist din București, un program de formare în conducere bisericească, conceput de profesorul William (Bill) Lawrence de la Dallas Theological Seminary și profesorului (lector universitar) Daniel Fodorean de la Institutul Teologic Baptist din București.

Scopul acestui program este ca să contribuie la formarea și dezvoltarea, în slujba conducerii, a bărbaților care exercită un rol de conducere în cadrul bisericilor (pastori, prezbiteri, diaconi, învățători, membrii în comitet, etc.) sau în cadrul organizațiilor creștine evanghelice, pentru transformarea acestora în vederea transformarii conducerii și a transformării bisericii. Acest program nu are ca scop înlocuirea programelor de formare fundamentală pentru slujire (școli biblice sau instituții teologice), ci este o formare specializată în domeniul conducerii, de preferat realizată după finalizarea unei pregătiri fundamentale, în sistem formal sau informal.

Caracteristicile principale ale programului sunt:

1. Focalizarea principală în acest program este asupra mesajul biblic cu privire la conducere, mai mult decât asupra metodele sau strategiile de conducere. Cu toate acestea învățarea în acest program nu este una abstractă, ci o învățare ancorată în realitatea slujirii practice.

2. Abordarea principală în acest program este învățare-mentorare, promovăm modelul mentor-ucenic mai mult decât modelul profesor-student, specific unei pregătiri formale. Această educație conduce la un proces de formare orientat relațional, în context comunitar, mai mult decât la o educație formală centrată pe materiale.

3. Obiectivul principal al formării este persoana liderului, iar în  mod prioritar formarea spirituală a acestuia, fără a  exclude prepocuparea pentru cunoștințele biblice și competențele practice necesare actului de conducerii. După cum este numele acestui program, Școala de Formare a Liderului sau, versiunea în engleză, Leader Formation Network, formarea este în principal despre conducător, și anume despre cine este cel care conduce, și mai apoi despre conducere, care nu este altceva decât ceea ce face un lider în slujirea lui. Conducerea trebuie interiorizată înainte de a fi exteriorizată.

4. Orientarea principală în cadrului programului de formare constă dintr-o serie de tranziții, și anume, de la conducerea culturală la conducerea biblică, de la conducerea exteriorizată la conducerea interiorizată, de la conducerea centrată în sine la conducerea zdorbită de cruce.

Mai mult informații în Pliant Prezentare LFN_2017

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.